การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDMXN

USDMXN ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 1.84% จาก 19.785 ไปยัง 20.152 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment