การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bank of America

Bank of America ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 22.3% จาก 39.33 ไปยัง 47.88 ในช่วง 45 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment