แท่งเทียน bearish รายวัน 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 4 แท่งติดต่อกันจาก 358.70 ไปยัง 344.53 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment