Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên DOWJONES 30 không?

Sự bứt ra của DOWJONES 30 qua đường giá 34910.8008 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, DOWJONES 30 có thể chạm mức 35195.1016 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment