Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Cardano không?

Sự bứt ra của Cardano qua đường kháng cự của Mô hình Tam giác có thể là dấu hiệu của con đường phía trước. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, chúng ta có thể chứng kiến giá của Cardano chạm mức 1.2190 trong vòng 6 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment