Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Australia 200 không?

Sự bứt ra của Australia 200 qua đường giá 7534.0000 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Australia 200 có thể chạm mức 7573.6001 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment