การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDNOK

USDNOK ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 2.88% จาก 8.559 ไปยัง 8.796 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment