การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 18.78% จาก 151.4 ไปยัง 178.91 ในช่วง 17 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment