Sự khởi đầu có thể của xu hướng tăng trên Italy 40

Italy 40 đã phá vỡ một đường của 24733.0000. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Italy 40 sẽ chạm 25905.0996 trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment