การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ VeChain

VeChain ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 67.85% จาก 0.046 ไปยัง 0.075 ในช่วง 16 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment