ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Hong Kong 50

Hong Kong 50 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 20812.0000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Hong Kong 50 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 20812.0000 ภายใน 3 วันถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment