Chúng ta có nên mong đợi EURGBP sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của EURGBP hướng tới đường giá 0.8373 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 13 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment