การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 11.95% จาก 151.13 ไปยัง 168.62 ในช่วง 9 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment