Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên EURTRY không?

Sự bứt ra của EURTRY qua đường giá 16.2560 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURTRY có thể chạm mức 16.1919 trong vòng 12 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment