การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 13.51% จาก 301.83 ไปยัง 349.48 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment