การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Italy 40

Italy 40 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.6% จาก 21,653 ไปยัง 24,259 ในช่วง 16 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment