ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ France 40

France 40 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 6460.2002 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก France 40 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 6460.2002 ภายใน 3 วันถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment