การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Gamestop

Gamestop ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 19.08% จาก 173.42 ไปยัง 206.6 ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment