Bolehkah kita menjangkakan arah trend bullish pada Airbnb?

Pelepasan Airbnb melalui garis harga 155.49 ialah pelanggaran harga psikologi penting yang telah banyak diuji pada masa lalu. Jika pecahan ini berterusan, Airbnb boleh menguji 165.00 dalam 21 jam. Peniaga harus sentiasa berhati-hati sebelum membuat perdagangan, tunggu pengesahan pelepasan.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment