เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bullish สำหรับ Airbnb หรือไม่?

การเบรคของ Airbnb ผ่านระดับราคา 155.49 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Airbnb ไปทดสอบที่ 165.00 ภายในช่วง 21 ชั่วโมงถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment