DOWJONES 30 sắp chạm đường giá quan trọng

DOWJONES 30 đang tiến gần một đường của 34073.8008 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu DOWJONES 30 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 34073.8008 trong vòng 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment