Điều gì đang xảy ra với Hong Kong 50?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Hong Kong 50 để xem liệu 11 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 16 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment