Berkshire Hathaway menghampiri garis harga penting 312.01

Berkshire Hathaway menghampiri garis sokongan Sokongan. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 30 hari. Jika ia menguji baris ini sekali lagi, ia boleh melakukannya dalam 3 days.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment