อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Airbnb

Airbnb ได้เบรคผ่านระดับ 140.08 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 119.03 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 42 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment