Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Cardano không?

Sự bứt ra của Cardano qua đường giá 0.8766 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Cardano có thể chạm mức 0.8216 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment