การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 39.38% จาก 230.4 ไปยัง 319.38 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment