Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Netherlands 25

Netherlands 25 đã phá vỡ một đường của 714.8000. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Netherlands 25 sẽ chạm 694.6200 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment