Bitcoin có thể chạm mức kháng cự

Bitcoin đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoin tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể chứng kiến nó chạm mức 44408.0000 trong vòng 21 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment