Netherlands 25 sắp bật lên hay bứt ra

Netherlands 25 đang hướng tới một đường của 735.0500. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Netherlands 25 có thể chạm mức 735.0500 trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment