Apple sắp bật lên hay bứt ra

Apple đang hướng tới một đường của 173.73. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Apple có thể chạm mức 173.73 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment