การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Switzerland 20

Switzerland 20 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 4.49% จาก 11,521 ไปยัง 12,044 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment