กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ GOLD?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 6.29% ของ GOLD จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 25 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment