การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Blackberry

Blackberry ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 31.99% จาก 8.9 ไปยัง 6.25 ในช่วง 45 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment