Điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Bitcoin để xem liệu sự biến động 7,66% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 15 giờ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment