DASH đã chạm đường kháng cự

DASH đã phá vỡ đường kháng cự, mà nó đã chạm hai lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đó, vì vậy nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nếu xu hướng mới này vẫn tiếp diễn, một mức mục tiêu ở khoảng 96.6246 trong 11 giờ tiếp theo có thể trở thành hiện thực.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment