AUDCHF กำลังเคลื่นไปยังเส้นราคาสำคัญที่ 0.6933

AUDCHF กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 9 วัน ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 2 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment