กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Norway 25?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 5.41% ของ Norway 25 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 18 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment