กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Aave?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการเคลื่อนตัว 16.61% ของ Aave จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในช่วง 20 ชั่วโมง นี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment