การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Australia 200

Australia 200 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.57% จาก 7,014 ไปยัง 7,313 ในช่วง 15 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment