การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 11.6% จาก 2,777.01 ไปยัง 3,225.17 ในช่วง 17 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment