กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ DOWJONES 30?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการเคลื่อนตัว 3.99% ของ DOWJONES 30 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในช่วง 15 วัน นี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment