การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 15.64% จาก 2,804 ไปยัง 3,211.32 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment