Điều gì đang xảy ra với Walt Disney?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Walt Disney để xem liệu 8 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 6 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment