Điều gì sẽ xảy ra với EURUSD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi EURUSD để xem liệu sự biến động 0,82% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 21 giờ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment