กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ EURUSD?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 0.82% ของ EURUSD จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 21 ชั่วโมง


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment