แท่งเทียน bullish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันจาก 306.16 ไปยัง 312.96 ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment