การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDCHF

USDCHF ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 1.44% จาก 0.918 ไปยัง 0.931 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment