Walt Disney chạm đường giá quan trọng

Walt Disney đã phá vỡ 136.08 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Walt Disney có thể tiến gần mức 131.99 trong vòng 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment