Wells Fargo chạm đường giá quan trọng

Wells Fargo đã phá vỡ 55.47 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Wells Fargo có thể tiến gần mức 54.14 trong vòng 11 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment