Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Berkshire Hathaway không?

Sự bứt ra của Berkshire Hathaway qua đường giá 316.78 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Berkshire Hathaway có thể chạm mức 313.86 trong vòng 11 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment